Refine your results »
Loading
39 properties found.
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzk2zwi1mtqzlwi2mdqtngvlni05yjmylwuxnzk5mtixzwflmv8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=fb68d223
$25,900
3.0Br / 1.0Ba
427 North Cherry Street Starke, FL 32091
Single Family / Sq Ft: 1,300
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzq5odmyyzbiltdhowutndmyos1iyzaxlwezzdy1ztlin2exnl8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=81637914
$41,900
3.0Br / 2.0Ba
134 West Grandview Dr East Palatka, FL 32131
Single Family / Sq Ft: 1,663
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2fintjhodbhlti1nmqtndk2zi1imtkyltayyzq4zme5zdfmyv8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=f9c08899
$32,900
3.0Br / 2.0Ba
105 Nassau Ave Satsuma, FL 32189
Manufactured Home / Sq Ft: 1,800
Bahbb1shogzmssi8cghvdg9zlzq1zda3ntjjlta1ywutnde3yi1hyjnhlwjkzwrloge2mdgxzv9dyxb0dxjllkpqrwy6bkvuwwg6bna6cnrodw1issikodb4njagowzg?sha=711fa07b
$47,900
3.0Br / 2.0Ba
130 Ne 2 Nd St High Springs, FL 32643
Single Family / Sq Ft: 1,519
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2nlzja1mzkxlthhzgutngmxoc1hotdjltq3ztflnwe0zgiyov8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=87ba3142
$26,900
3.0Br / 2.0Ba
412 South Blvd W Macclenny, FL 32063
Single Family / Sq Ft: 1,468
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzuzyzaxn2qxlty5ogutndkzmy05yjdllwrlnta0mdg1y2nkn18gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=42a45c29
$34,900
2.0Br / 1.0Ba
2415 Ne 16th Ave Ocala, FL 34470
Single Family / Sq Ft: 928
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzuwmdk0ytywlwq5ywetngnmos05nzi4ltzkymu2yjbhzdjinf8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=76a16ef2
$29,900
3.0Br / 1.0Ba
5120 110th St Jacksonville, FL 32244
Single Family / Sq Ft: 1,291
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzgwmjgynwjlltgwnzqtndlhni1injiyltc2ndy4zwizmtlhmf8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=4c00398a
$39,900
3.0Br / 1.0Ba
1860 Memory Ln Jacksonville, FL 32210
Single Family / Sq Ft: 1,136
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzvknwqzmzzlltjjotktngu0nc04ztrllwnlowzkmmq3nguynl8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=54c18f4d
$29,900
3.0Br / 2.0Ba
1104 Lebrun Drive Jacksonville, FL 32205
Single Family / Sq Ft: 1,227
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2nhzmzjnmu0lwnjymetndi4ni05ztg5ltjmymqwywu3n2rhml8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=634de4d2
$34,900
3.0Br / 1.0Ba
5512 Plymouth St Jacksonville, FL 32205
Single Family / Sq Ft: 1,584
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzgzmthhmmnlltm2m2etndfmni04ztzilwe4zjg4nzg3mwu2of8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=dfa8feda
$32,900
3.0Br / 1.0Ba
1243 Denaud St Jacksonville, FL 32205
Single Family / Sq Ft: 1,617
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2m1mgq2zgeylwyxnmetndc5ms1iyje2ltrhntq4ymi3otaym18gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=16b2bc0c
$29,900
3.0Br / 2.0Ba
2221 Se 68th St Ocala, FL 34480
Single Family / Sq Ft: 1,118
Sold
Bahbb1shogzmssjhcghvdg9zlznmngq5yzziltfhyzitndexni05m2m0ltiyzwqxztbiyjljzv9jexv2cdn1zgi2ag5tctrxbg1wx21lbhjvc2vfamfja3nvbnzpbgxlxzawms5qcgcgogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=495ff187
$7,900
2.0Br / 1.0Ba
9215 Gibson Ave Jacksonville, FL 32208
Miscellaneous / Sq Ft: 1,400
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzhhzjcymdaxltqxytctngy1ns05otu4ltc5nzrkmjbkmdazzf8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=a699c292
$32,900
3.0Br / 1.0Ba
1943 Rayben Drive Jacksonville, FL 32246
Single Family / Sq Ft: 1,369
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzq4mdvintczlwy0ogitndgyny05ztk5lwexmdgyytkyzjdjzf8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=7b48728f
$39,900
2.0Br / 2.0Ba
10410 Sw 98th Ter Ocala, FL 34481
Single Family / Sq Ft: 1,352
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzvmzmjinde1ltk5njytnda1my1hywewltc3owjkngiynmrjyl8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=8bec8cb4
$26,900
4.0Br / 1.0Ba
2354 Leonid Rd Jacksonville, FL 32218
Single Family / Sq Ft: 1,051
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlza5mzm4yjjjlti5ndgtndu0my1in2mwltyyzte2mtcyyja4nv8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=6448dda3
$25,900
3.0Br / 1.0Ba
3250 Se 143rd Place Summerfield, FL 34491
Single Family / Sq Ft: 999
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlze5zddjytnhltkzmgitngzlos04ztu2lwrkyju5ywiwngjmzl8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=15663520
$39,900
2.0Br / 1.0Ba
140 Vernis Ave Jacksonville, FL 32218
Single Family / Sq Ft: 1,300
Bahbb1shogzmssjycghvdg9zlzyzztfhn2q1ltawytytngi0mc1hmzlhltq2zdu1zme3zdvjn19kmgnjdxiycmz5ehnrdhg3ewy1xziwmtiwnzaxxze1mzcymi5qcgcgogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=e5fb44e2
$7,900
2.0Br / 1.0Ba
249 Se 929th St. Old Town, FL 32680
Single Family / Sq Ft: 1,500
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2iymgmwzdrkltzkyjqtndy3zs1imzywltvmzmq4mthhnwy5yl8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=5b26f1d2
$33,900
4.0Br / 2.0Ba
16005 Yogi Bear Ln Jacksonville, FL 32226
Manufactured Home / Sq Ft: 1,716
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2q1mdi2ytgxltliy2utndc0ms04mzdlltc5mmq1mzy1mtnmy18gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=3ef44fec
$44,900
4.0Br / 2.0Ba
818 Palm Ave Inverness, FL 34452
Single Family / Sq Ft: 1,800
Sold
Bahbb1shogzmssi8cghvdg9zlzy0zgjiogniltg5zdatndnlms1hzjexlwi4mmfintq5zdqzzl9dyxb0dxjllkpqrwy6bkvuwwg6bna6cnrodw1issikodb4njagowzg?sha=aaf77e6c
$49,900
0.0Br / 0.5Ba
395 N C 470 Lake Panasoffkee, FL 33538
Commercial / Sq Ft: 913
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzvlytdhodkylwizymutngu4oc05ytg5lwfjn2izyjkxzgnjzf8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=aa3159f2
$47,900
3.0Br / 3.0Ba
608 Cherry Street Folkston, GA 31537
Single Family / Sq Ft: 1,987
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2vimjq1zgi3lwvkndctndvizs04ztuyltzhzwu3ytyxodk0nl8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=5af2af55
$44,900
2.0Br / 1.0Ba
10679 Halls River Rd Homosassa, FL 34448
Single Family / Sq Ft: 832
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2ixn2i3yze4lty5owytndljzi1imtljltvjmjizmdbknmq0yv8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=8deccce2
$41,900
3.0Br / 1.0Ba
5551 18th St Zephyrhills, FL 33542
Single Family / Sq Ft: 1,378
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzexyta5ngnllwzmzmetndbkni1injdilty2mtg0m2ewzdm4of8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=a84da106
$37,900
2.0Br / 2.0Ba
9410 Glen Moor Ln Port Richey, FL 34668
Single Family / Sq Ft: 1,450
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzi3mgqzmmjkltqyytatndu5ms1iywi4ltg3zwnlzwiymwrkyv8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=60b68f74
$29,900
3.0Br / 2.0Ba
7407 Ester Rd Cocoa, FL 32927
Single Family / Sq Ft: 1,653
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2e0nda5owjhltm5mdktngrjzc05njkzlwmymwu3mjg5odqwnv8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=81da69e2
$30,900
3.0Br / 2.0Ba
5102 Farley Dr Holiday, FL 34690
Single Family / Sq Ft: 1,130
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2m3owu2ztdiltrlnzytndllyy04zgrlltc5zjcxywfkn2m3n18gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=96a8492a
$22,900
3.0Br / 1.0Ba
25 Norman Lane Auburndale, FL 33823
Single Family / Sq Ft: 1,500
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2riztzln2e1lthjytytndrlni05mzu4ltg1ngq5m2uwnmu0y18gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=5b327b0a
$44,900
3.0Br / 1.0Ba
2117 W Arch St Tampa, FL 33607
Single Family / Sq Ft: 932
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2e2yzg1zmjjltjkmmqtnduxmi1hzmy3lwu1mjjkymfmzmi0nf8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=b7555c55
$68,900
5.0Br / 2.0Ba
780 S Floral Ave Bartow, FL 33830
Single Family / Sq Ft: 2,800
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2vlzwvkmmvmlti3y2qtngezny05ywi2ltk3yzczmmqzngfkmf8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=b39e4f4d
$32,900
2.0Br / 1.0Ba
2115 Magnolia St Bartow, FL 33830
Single Family / Sq Ft: 1,800
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzfjzjbinda4ltawodktndm3zc1iyjuxltdmodzjnzbkmme2nv8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=7fe02e95
$31,900
3.0Br / 1.0Ba
3030 Azalea Ave Lake Wales, FL 33898
Single Family / Sq Ft: 912
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzkymdbhmjmzltkxmzytngizzc04zddmlwy0mdnlnzjknjiyyv8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=f87c8235
$39,900
3.0Br / 2.0Ba
238 Jefferson Ave Nw Palm Bay, FL 32907
Single Family / Sq Ft: 1,040
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzzkotm5otdhlwflowutngq1os04ognilwi2yti2ngeznta2zl8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=b736b94e
$59,900
3.0Br / 2.5Ba
1805 Dallas Dr Tifton, GA 37194
Single Family / Sq Ft: 1,898
Sold
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zlzezogq2mdmwlwrlzjatngjizc04mza3lwy5n2u0y2nkotuxzf8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=17c9cbc8
$26,900
3.0Br / 2.0Ba
442 Tilhal Road Sw Palm Bay, FL 32908
Manufactured Home / Sq Ft: 1,600
Bahbb1shogzmssixcghvdg9zl2qzytq4njyyltnkytytndyxmc1hyzg2ltdhntg3oti1mtvjzl8gogzfvfsiogzwogp0ahvtykkicjgwedywbjsgrg?sha=881854eb
$46,900
3.0Br / 2.0Ba
3234 Fairfax Ave Ne Palm Bay, FL 32905
Single Family / Sq Ft: 1,312